Klik op ESC om te sluiten.

Wildcard

Niet elk project binnen IDOLS* hoeft binnen een missiethema te vallen. De categorie ‘Wildcard’ geeft een overzicht van deze vraagstukken.

De grote maatschappelijke uitdagingen worden niet allemaal behandeld in het missiegedreven innovatiebeleid. Sommige uitdagingen, die wel over de inclusieve samenleving gaan, vallen buiten de vier pijlers Veiligheid, Gezondheid & Zorg, Energietransitie & Duurzaamheid en Landbouw, Water & Voedsel. Binnen IDOLS* is daarom ruimte voor zogenaamde ‘wildcard’-vraagstukken.

MONNIE – Voorkomen van schulden bij jongeren

Schulden blokkeren de ontwikkeling en gezondheid van jongeren. In Rotterdam heeft maar liefst 15% van de jongeren een schuld. Dit kan al snel problematisch worden, doordat betaalachterstanden, boetes en incassokosten elkaar versterken.
De projectgroep wil de MONNIE app die al bestaat in een pilot laten draaien en evalueren en daarnaast de MONNIE movement op gang brengen – dmv campagne richting schuldeisers jongeren en anderen; het opstellen van een maatschappelijke business case en het opsporen en aanpakken van bottlenecks.