logo

Tijdlijn:

13 juni
Lancering van het programma IDOLS*
Lancering van de website www.projectidols.nl
Opening aanmeldformulieren voor probleemeigenaren, opdrachtnemersconsortia en coaches

 


 

1 augustus
Sluit aanmeldformulieren voor probleemeigenaren en coaches
Selectie van nieuw ingediende vraagstukken van probleemeigenaren, die dan online worden gezet
Probleemeigenaren met vraagstukken die voldoen aan de criteria, kiezen coaches uit aan de hand van de lijst van geïnteresseerde coaches, met behulp van de ranking.

 


 

15 augustus
Sluiting aanmelding opdrachtnemersconsortia
Probleemeigenaren krijgen inzage in voorstellen opdrachtnemersconsortia, om een consortium te kiezen waar zij daadwerkelijk mee aan de slag willen

 


 

13 september
Eerste "Coach the Coaches" training in samenwerking met Nyenrode Business University. Tevens de locatie van deze eerste van in tptaal twee bijeenkomsten.

 


 

2 september
Formele start projecten

 


 

Najaar 2019
Eerste tussentijdse bijeenkomst deelnemende partijen

 


 

Voorjaar 2020
Tweede tussentijdse bijeenkomst deelnemende partijen

 


 

Juni 2020
Eindpresentatie IDOLS*

 


 

Het proces wordt overzien door:
Jann de Waal (Boegbeeld topsector Creatieve Industrie),
Titia Haaxma (Cultuur+Ondernemen) en
Jan Brands (Cultuurconnectie).

IDOLS* behoudt zich het recht voor om, indien nodig, criteria en processtappen aan te passen.

IDOLS* | Van vraagstuk naar project
15917
post-template-default,single,single-post,postid-15917,single-format-standard,ajax_updown,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Van vraagstuk naar project

Van vraagstuk naar project

Natuurlijk is het spannend voor partijen om mee te doen aan een programma als IDOLS*. Niet alle vraagstukken die binnenkomen, worden immers projecten. Om de kansen te vergroten en te verduidelijken hoe de procedure in elkaar zit, hieronder een korte uitleg.

1. Probleemeigenaren dienen tot 1 augustus 2019 vraagstukken in. Goedgekeurde vraagstukken, anders dan degenen die er reeds staan, staan dan vanaf 1 augustus online. Vraagstukken dienen te passen binnen de kaders van IDOLS*: maatschappelijke vraagstukken met meerdere stakeholders, passend binnen de thema’s van het missiegedreven innovatiebeleid en geschikt voor de creatieve en culturele sector om aan te werken, die vaak tussen wal en schip belanden omdat er niet één probleemeigenaar aangewezen kan worden. Zie ook de vraagstukken die reeds op de website staan, als goede voorbeelden.

2. Aan de hand van hun vraagstukken dienen aspirant-coaches en -consortia hun aanmeldingen en daarbij hun pitches in, tot respectievelijk 1 augustus (coaches) en 15 augustus (consortia van opdrachtnemers). Partijen die opdrachtnemer willen zijn, moeten dus voor 15 augustus zélf een consortium hebben samengesteld van partijen met wie zij graag een vraagstuk aan willen pakken.

3. De probleemeigenaren krijgen vervolgens op 1 augustus de lijst van aangemelde coaches te zien, en op 15 augustus de pitches van de consortia van opdrachtnemers die zich op hun vraagstuk hebben ingeschreven. Probleemeigenaren kiezen zelfstandig een coach en een consortium voor hun projectvoorstel, maar moeten hun keuzes wel kunnen motiveren. Omdat ze hun coach al eerder kunnen uitkiezen dan hun consortia van opdrachtnemers, kan hun coach hen daarbij helpen en eventueel samen met de probleemeigenaren actief op zoek gaan naar geschikte consortia, die zich vervolgens aanmelden.
Let op: alle consortia en coaches moeten zich hebben aangemeld bij IDOLS* om kans te maken om mee te mogen doen.

4. Tussen 15 augustus en 30 augustus, nadat ze een coach en een consortium hebben uitgekozen, mogen de probleemeigenaren, hun coach en hun consortium vervolgens samen een projectvoorstel indienen. Daarbij dienen ze rekening te houden met de criteria zoals die in de spelregels staan. Deel van dit voorstel is een begroting, die niet groter mag zijn dan 100k (inclusief btw).

5. De projectvoorstellen die binnenkomen, worden gerankt op basis van de criteria en diens weegfactoren. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de verspreiding van de vraagstukken over de thema’s. Zie alle spelregels op deze pagina.

6. Aan de hand van de ranking wordt op 2 september bekend gemaakt welke projecten er vanaf die dag daadwerkelijk van start kunnen. Mochten er meer dan 10 projectvoorstellen zijn, dan zullen de voorstellen met de laagste score volgens de criteria, afvallen.

 

Een project van 100k

Binnen IDOLS* is ruimte voor een tiental projecten, elk met een maximale grootte van 100k per project. Deze 100k (inclusief btw) is volledig in te zetten op uren en kosten van het opdrachtnemende consortium. De kosten van de coaches vallen buiten de 100k en worden gecovered door de inleg van alle probleemeigenaren.

  • Hoe de 100k binnen een consortium van opdrachtnemers wordt verdeeld, is aan het consortium zelf.
  • Er moet achteraf verantwoording worden afgelegd aan IDOLS* hoe de 100k besteed wordt. Vooraf moet er een begroting in het projectvoorstel worden opgenomen, en achteraf dient er een verantwoording afgelegd te worden. Dit wordt gedaan door de penvoerder. Uren hiervoor kunnen worden opgenomen in de offerte van het project, zonder de 100k (inclusief btw) te overschrijden.
  • Let op: de 20k die probleemeigenaren inleggen valt búiten het projectvoorstel. Van deze 20k worden onder andere de coaches betaald, en hun training. Het projectvoorstel dient dus ook niet de kosten van een coach te bevatten.

 

Let op: IDOLS* behoudt zich het recht voor om, indien nodig, criteria en processtappen aan te passen. Houd daarom altijd de desbetreffende pagina’s op deze website en onze communicatiekanalen in de gaten.