Tijdlijn

Op 2 september 2019 hebben tien projecten een ‘go’ gekregen. Aanmelden voor IDOLS* is inmiddels niet meer mogelijk.

13 juni 2019

tót 1 augustus 2019

 • Sluit aanmeldformulieren voor probleemeigenaren en coaches.
 • Nieuw ingediende vraagstukken van probleemeigenaren worden online gezet.
 • Probleemeigenaren met vraagstukken die voldoen aan de criteria, kiezen coaches uit aan de hand van de lijst van aangemelde coaches.

tót 15 augustus 2019

 • Sluiting aanmelding opdrachtnemersconsortia.
 • Probleemeigenaren krijgen inzage in de voorstellen van de opdrachtnemersconsortia, om een consortium te kiezen waar zij daadwerkelijk mee aan de slag willen gaan.

tót 30 augustus 2019

 • Indienen projectvoorstellen.
 • Probleemeigenaren, coaches en opdrachtnemers dienen gezamenlijke projectvoorstellen in. Dien hem hier in.

2 september 2019

 • Formele start van de projecten die middels de ranking aan de hand van de criteria worden geselecteerd.

13 september 2019

 • coach-traningsdag op Nyenrode Business Universiteit

12 december 2019

 • Eerste tussentijdse bijeenkomst deelnemende partijen.

5 maart 2020

 • Tweede tussentijdse bijeenkomst deelnemende partijen.

25 juni 2020

 • Derde tussentijdse bijeenkomst deelnemende partijen.

10/11 november 2020

 • Afsluiting IDOLS*