De Human Power Plant opende op 1 oktober in samenwerking met de Academie voor Beeldvorming het HUIS VAN DE TOEKOMST aan de Jan Kobellstraat 56a in Rotterdam! Het resultaat uit het project Resilience with Changemakers Rotterdam over de energietransitie in de wijk Bospolder-Tussendijken, in Rotterdam.

Het komende half jaar wordt met een team van kunstenaars, wijkwerkers uit BoTu en buurtbewoners gewerkt aan de verbeelding van de toekomst ná de energietransitie. Hoe willen we dat de wereld er dan uit ziet? Waar ligt de winst voor mij en mijn buren? Workshops met kinderen en gesprekken met ouderen, ondernemers, buren, professionals en passanten vormen de basis voor een ontwerpproces. Vervolgens wordt door prototypes getest hoe BoTu op menskracht er uit kan zien. De beste ideeën worden gebruikt om het HUIS VAN DE TOEKOMST vorm te geven.

De resultaten worden in samenwerking met Museum Boijmans van Beuningen in 2021 toegankelijk gemaakt voor publiek.

Meer weten over Het Huis van de Toekomst? Kijk dan vooral op deze pagina!