Klik op ESC om te sluiten.

MONNIE – Voorkomen van schulden bij jongeren

Schulden blokkeren de ontwikkeling en gezondheid van jongeren. In Rotterdam heeft maar liefst 15% van de jongeren een schuld. Dit kan al snel problematisch worden, doordat betaalachterstanden, boetes en incassokosten elkaar versterken.
De projectgroep wil de MONNIE app die al bestaat in een pilot laten draaien en evalueren en daarnaast de MONNIE movement op gang brengen – dmv campagne richting schuldeisers jongeren en anderen; het opstellen van een maatschappelijke business case en het opsporen en aanpakken van bottlenecks.

Iedereen doet mee!

Sociale Participatie is van grote invloed op kwaliteit van bestaan – dat geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Vaak blijven zij echter achter, als het om inclusie gaat. Deze projectgroep komt uit Twente, en zowel de coach als twee van de drie opdrachtnemers zijn cultureel.

De Gezonde Tiener in 2033

Om jongeren rond de Osdorperban perspectief te bieden op een gezonde toekomst, maken we met jongeren van 12 – 18 jaar een ‘studio’, als een ontwikkelplatform en creatieve werkplaats. We geven er met hen vorm aan wat nodig is om hun generatie én die van de toekomst te laten opgroeien met een gezonde leefstijl. We gaan van start met de ontwerpvragen: Hoe kunnen deze jongeren, die veelal opgroeien in armoede, met diverse culturele achtergronden en verlokkingen tot (voor hun) sociaal wenselijk gedrag, een nieuwe route kiezen? En hoe ziet deze er dan uit?

StraatNL: Jóuw straat ontwerp je samen met De Overheid

In 2021 treedt de omgevingswet in werking, waarin alle wetten voor de leefomgeving gebundelt worden. Daarnaast zijn er vier grote maatschappelijk opgaven die in de leefomgeving samenkomen. In de regio Zuid (Noord-Brabant en Limburg) wil de gemeente Tilburg samen met het Min BZK en de provincie NB werken aan de vraag ‘hoe werk je samen als één overheid en samen met bewoners aan deze opgaven?’ ALs beginpunt kiezen ze het tweede van de vier punten: klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving.

Kilometervreters

De Amsterdamse appel eindigt te ver van de boom. Letterlijk, want door eis en prijs, reist hij van A via C naar B. Hoe komt dat? Weten we niet meer wat we wanneer we waar moeten eten? Is het misschien overvloed aan aanbod of gebrek aan kennis? En is dat nog terug te draaien? Of ligt er een kans waar iedereen in de keten van profiteert, omdat zo’n inzicht tot meer efficiëntie én smaak kan leiden?

No Minor Thing

Seksuele uitbuiting van minderjarigen is een schrijnend probleem in Nederland. Het komt erg veel voor, maar blijft in het algemeen onder de radar en buiten het zicht van iedereen.
Om, naast al het goede werk dat hier door collega’s en anderen betrokkenen reeds op verricht wordt, een nieuw perspectief aan te boren, is het Openbaar Ministerie in 2018 een samenwerking aangegaan met What Design Can Do. Hier kwamen ontwerpen uit. Om deze ontwerpen te versterken en het grotere vraagstuk aan te vliegen, is IDOLS* ideaal.