ZET maakt deel uit van het consortium en houdt de ontwikkelingen hier bij, waar alle tekst en video op deze pagina vandaan komt.

Vanaf 2021 gaat de Omgevingswet in. Deze nieuwe wet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Dat moet gaan zorgen voor een samenhangende aanpak, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming.

Het zo goed mogelijk betrekken van burgers en ondernemers is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Veel aspecten van de leefomgeving komen samen in de straat waar we wonen en leven. De straat is deels van de overheid, en deels van de bewoners. Daarom exploreert het projectteam achter het project StraatNL hoe je als overheid en als bewoners samen invulling kunt geven aan de Omgevingswet. Dat doen ze aan de hand van een concrete, gezamenlijke maatschappelijke uitdaging: het voorbereiden van een straat op extreem weer.

MET BEWONERS IN GESPREK
Binnen StraatNL zijn we aan de slag in Belfeld, gemeente Venlo, en de Veestraat in Tilburg. We stimuleren bewoners om op andere manieren na te denken over hun straat. Zo ging kunstenaar Thijs de straat in, op zoek naar plantenbakken in de versteende straat. Daarmee begon hij het gesprek met bewoners: “Zullen we de dit voor de hele straat voor elkaar krijgen?” In Belfeld verspreidden we na gesprekken met bewoners de ‘Groene Straatkrant’, met een analyse van wensen en kansen uit de straat. Bewoners worden geïnspireerd met voorbeelden van groene carports en een groene infiltratie tussen de weg en de stoep. Belangrijk vindt kunstenares Marieke: “Je kan pas naar iets verlangen als je het vóór je kan zien.”

DRIE CENTRALE AANDACHTSPUNTEN
Maar hoe werk je nu écht samen? Gedurende het traject werken we aan drie topics om daar antwoorden op te geven:

  • Samenwerken met bewoners
  • Samenwerken met creatieven
  • Samenwerken als één overheid

We houden interviews met betrokken gemeentes over hoe zij de samenwerking tussen alle partijen ervaren. We kijken goed naar het contact tussen kunstenaars en bewoners. Wat is ieders rol? Wat gaat goed? Waar zitten uitdagingen? Zo merken we dat het werkt om onderwerpen te vinden waar bewoners op aanhaken. Denk aan haakjes zoals het gesprek aangaan over plantenbakken. Laat ook zien dat inbreng van bewoners wordt gebruikt, zoals met de ‘Groene Straatkrant’. Zo experimenteren we samen en krijgen we inzicht in ‘het nieuwe samenspel tussen bewoners en overheid’.