Rollen

In een IDOLS*-project werken verschillende partijen samen. Zij zijn probleemeigenaar, coach of opdrachtnemer.
Aanmelden voor IDOLS* is inmiddels niet meer mogelijk.

Probleemeigenaar
Een project binnen IDOLS* behoort een multistakeholdervraagstuk van minimaal drie partijen te zijn.

Eerste probleemeigenaar

 • is een institutionele publieke partij of een private partij
 • heeft een multistakeholder maatschappelijk vraagstuk
 • wat binnen de missies van het Missiegedreven Innovatiebeleid past
 • is (samen met andere stakeholders) bereid tot een bijdrage van 20.000 excl btw
 • is ok met communicatie over dit project / de vraagstelling
 • is bereid gecoacht te worden in probleemeigenaarschap

Probleemeigenaar (stakeholder)

 • is stakeholder in het vraagstuk
 • is eventueel bereid geld hierop in te leggen (uit te zoeken per consortium)
 • is ok met communicatie over dit project / de vraagstelling
 • is bereid gecoacht te worden in probleemeigenaarschap

Coach
Coaches coachen de probleemeigenaren in hun opdrachtgeverschap.

 • strategische, tactische en praktische rol
 • onafhankelijke partij die niet gebaat is bij het resultaat voor de probleemeigenaren, maar de probleemeigenaren coacht in hun opdrachtgeverschap met betrekking tot bijvoorbeeld de scope van het project, het aanscherpen van de gezamenlijke vraagstelling en het monitoren van het gehele project
 • de reikwijdte van de creatieve & culturele industrie kent vanuit eerdere ervaring
 • ervaring heeft als opdrachtgever en/of -nemer
 • verzamelt gedurende traject learnings aan de kant van de probleemeigenaren
 • heeft inhoudelijke rol tijdens tussentijdse sessies
 • schrijft mee aan rapportage
 • heeft een rol bij het delen van de verantwoordelijkheid in de alliantie van probleemeigenaren

Opdrachtnemer

Opdrachtnemers werken in een consortium van minimaal drie partijen, waarvan minimaal een uit de creatieve & een uit de culturele sector. Hoewel het mogelijk is om je als individuele partij in te schrijven, kan het handiger zijn om je alvast als consortium samen in te schrijven. Per consortium is er maar één inschrijving nodig wanneer hier de andere partijen duidelijk in vermeld staan.

Penvoerder

 • Is een partij uit de creatieve of culturele industrie
 • is ok met communicatie over dit project / de vraagstelling
 • is eerste aanspreekpunt van het consortium mbt de administratie en financiën.
 • werkt namens het consortium mee aan de communicatie en rapportage
 • heeft inhoudelijke rol tijdens tussentijds sessies

Opdrachtnemer

 • werkt mee binnen consortium om  het vraagstuk van probleemeigenaar op te lossen
 • is ok met communicatie over dit project / de vraagstelling
 • is een partij uit de creatieve of culturele industrie, uit het kennisveld of anderszins.