Increasing Demand by Offering LearningS

Een tiental multistakeholder projecten op belangrijke missiethema’s, met een consortium van aannemers en een coach voor de opdrachtgevers. Door opdrachtgeverschap te stimuleren en te professionaliseren en daar lering uit te halen, vergroot het programma IDOLS* de taartpunt voor de creatieve en culturele sector. 

Tijdelijke contracten, minimale uurtarieven, ontbrekende sociale risicodekking, onbetaald werk: aan de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele en creatieve sector valt nog veel te verbeteren. Het programma Increasing Demand by Offering LearningS is in het leven geroepen om de markt voor de culturele en creatieve sector te vergroten, door het ontwikkelen en professionaliseren van opdrachtgeverschap.

Maatschappelijke Uitdagingen
Binnen IDOLS* wordt tegelijkertijd gefocust op de grote maatschappelijke uitdagingen uit het missiegedreven innovatiebeleid. Om tot daadwerkelijke nieuwe, mensgerichte en betekenisvolle oplossingen te komen is een creatieve aanpak noodzakelijk. De creatieve en culturele sector is bij uitstek in staat om complexe vraagstukken en maatschappelijke uitdagingen te vertalen in innovatieve oplossingen waarbij de gebruiker centraal staat, waardoor hoogwaardige en ook internationaal aansprekende innovaties kunnen worden gerealiseerd.

Probleemeigenaren, coaches en opdrachtnemers
IDOLS* is ontwikkeld als een programma om deze uitdagingen en haar probleemeigenaren op een effectieve manier te verbinden met de creatieve en culturele industrie, en heeft betrekking op zowel de vraag- als aanbodzijde van de culturele en creatieve sector. Binnen IDOLS* zal een tiental projecten gaan lopen. Elk project begint met een complex multistakeholder vraagstuk van probleemeigenaren. Aan deze probleemeigenaren wordt een coach gekoppeld die de opdrachtgever zal coachen in zijn opdrachtgeverschap, en een consortium van opdrachtnemers die aan het vraagstuk zal werken.

Door opdrachtgevers te coachen en intensief te confronteren met inzichten over de toegevoegde waarde van de inzet van creatieve en culturele professionals, bevordert IDOLS* de professionele uitbestedingsrelatie. Tegelijkertijd worden aan de aanbodzijde -de creatieve en culturele bedrijven- designmanagementvaardigheden ontwikkeld ten behoeve van complexe opdrachten. Learnings van beide zijden worden gedurende IDOLS* opgehaald door coaches en opdrachtnemers en openbaar gedeeld. Zo versterkt IDOLS* de culturele en creatieve sector met nieuwe kennis, nieuwe ervaringen en nieuwe voorbeelden.

Houd onze LinkedIn in de gaten, abonneer je op onze nieuwsbrief en tag ons op twitter, en gebruik zelf ook de hashtag #projectidols.

IDOLS* is een programma van de Federatie Creatieve Industrie en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Download hier het logo en meer beeldmateriaal.