logo

Tijdlijn:

13 juni
Lancering van het programma IDOLS*
Lancering van de website www.projectidols.nl
Opening aanmeldformulieren voor probleemeigenaren, opdrachtnemersconsortia en coaches

 


 

1 augustus
Sluit aanmeldformulieren voor probleemeigenaren en coaches
Selectie van nieuw ingediende vraagstukken van probleemeigenaren, die dan online worden gezet
Probleemeigenaren met vraagstukken die voldoen aan de criteria, kiezen coaches uit aan de hand van de lijst van geïnteresseerde coaches, met behulp van de ranking.

 


 

15 augustus
Sluiting aanmelding opdrachtnemersconsortia
Probleemeigenaren krijgen inzage in voorstellen opdrachtnemersconsortia, om een consortium te kiezen waar zij daadwerkelijk mee aan de slag willen

 


 

13 september
Eerste "Coach the Coaches" training in samenwerking met Nyenrode Business University. Tevens de locatie van deze eerste van in tptaal twee bijeenkomsten.

 


 

2 september
Formele start projecten

 


 

Najaar 2019
Eerste tussentijdse bijeenkomst deelnemende partijen

 


 

Voorjaar 2020
Tweede tussentijdse bijeenkomst deelnemende partijen

 


 

Juni 2020
Eindpresentatie IDOLS*

 


 

Het proces wordt overzien door:
Jann de Waal (Boegbeeld topsector Creatieve Industrie),
Titia Haaxma (Cultuur+Ondernemen) en
Jan Brands (Cultuurconnectie).

IDOLS* behoudt zich het recht voor om, indien nodig, criteria en processtappen aan te passen.

IDOLS* | Groei en ontwikkeling van kwetsbare flexwerkers en zzp’ers
15655
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-15655,ajax_updown,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Groei en ontwikkeling van kwetsbare flexwerkers en zzp’ers

Probleemeigenaar

Gemeente Amsterdam, CNV, Divosa en PZO

 

Vraagstuk

Het aantal mensen dat geen standaard werkgever-werknemer relatie heeft groeit. Een steeds groter deel van de schoolverlaters en werknemers kiest zelf voor de vrijheid van het bestaan als flexwerker of zzp’er. Een groot deel van het vaart hier wel bij. Een steeds grotere groep flexwerkers en zzp’ers hebben een kwetsbare positie.

 

Initiatieven gericht op ‘Leven Lang Ontwikkelen’ gaan tot op heden vooral over traditionele werkgever-werknemer relatie die vanwege veranderingen in de economische structuur werkloos zijn of dreigen te worden.

 

Hoe kan een Leven Lang Ontwikkelen invulling geven in de flexibele schil zodat de positie van de flexwerker en zzp’er verstevigd wordt? Hoe kan een Leven Lang Ontwikkelen invulling geven in de flexibele schil zodat de flexwerker en zzp’er arbeidsfit wordt?

 

 

Achtergrond

 

Kwetsbaarheid in de flexibele schil

In 2030 heeft nog maar de helft van de werkenden in Nederland een vaste baan. Op dit moment zijn er al ruim 2 miljoen mensen die geen standaard werkgever-werknemer relatie hebben, maar flexibel werk in allerlei varianten (nul-urencontract, tijdelijk contract, of als zzp’er, dat zijn er ruim 1 miljoen).

 

Bij een steeds grotere groep kwetsbare flexwerkers en zzp’ers zien we echter het volgende gebeuren:

 • Hoog armoederisico: zij maken te weinig uren of hebben een te laag uurtarief om van rond te komen. Daardoor ontstaat vaker schuldenproblematiek en wordt door amper gespaard voor arbeidsongeschiktheid en de oude dag.
 • Weinig perspectief op groei of ontwikkeling: Deze groep investeert niet of weinig in hun vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling, waardoor hun positie op de arbeidsmarkt met de tijd eerder verslechtert dan verbetert.

 

De volgende obstakels spelen een rol in de loopbaan- en levensplanning binnen de flexibele schil:

 • Weinig feedback, weinig voorbeelden (van een baas of vaste collega’s),
 • Onzekere en onregelmatige inkomsten (wie gaat plannen voor volgend jaar, als deze maand de huur bij elkaar moet worden gesprokkeld),
 • Financiële stress (armoede maakt dom),
 • Gebrek aan faciliteiten (wie gaat die broodnodige opleiding voor je betalen, als je al weet dat die bestaat en kun je de uren wel missen).

 

Leven Lang Ontwikkelen

Een Leven Lang Ontwikkelen is een aanpak die mensen stimuleert de regie op eigen loopbaan en leven te houden, zodat men zich kan blijven ontwikkelen en eigen keuzes kan maken. Op dit moment is er geen concreet beeld bij organisaties wat een Leven Lang Ontwikkelen voor werkenden per klus veelal in de flexibele schil betekent en wie daarin een rol heeft. Het wisselt sterk per sector of opdrachtgever, hoe de voorzieningen voor een Leven Lang Ontwikkelen voor werkenden per klus is gewaarborgd. Er is een onoverzichtelijk woud aan regelingen veelal afhankelijk van de soort contractvorm.

 

De stakeholders

Zowel gemeente Amsterdam, CNV, Divosa en PZO zien dat het huidige stelsel onvoldoende aansluit op de behoeften van deze groep werkenden per klus. Wanneer er over het stelsel onderhandeld of gesproken wordt, is er veelal sprake van politiek gekleurde beeldvorming. Daarom zou de oplossing volgens deze organisaties kunnen liggen in het daadwerkelijk vanuit de ‘gebruikersbehoeften’ van deze groep werkenden terugredeneren. En te beginnen bij te onderzoeken wat werkenden per klus nodig hebben om in zichzelf en eigen skills te investeren en er voor te zorgen dat andere werkenden, opdrachtgevers of werkgevers ook in deze groep werkenden wil blijven investeren.

 

De opdracht

Hoe kunnen kwetsbare flexwerkers en/of zzp’ers gemotiveerd worden om hun vaardigheden te ontwikkelen zodat zij een duurzame positie innemen op de arbeidsmarkt?

 

Dit vraagstuk valt uiteen in meerdere vraagstukken:

 • Hoe kan binnen het ad hoc karakter van het werkende bestaan van de kwetsbare flexwerker en zzp’er een perspectief worden gecreëerd op loopbaan- en levensloop?
 • Wat is het beeld van de flexwerker en zzp’er over (1) duurzaam succesvol zijn op de flexibele arbeidsmarkt, (2) arbeidsfitheid en (3) welke behoefte hebben ze die hier invulling aan kan geven?
 • Wat zijn sleutelmomenten in de loopbaan van een flexwerker en zzp’er waarop ingehaakt kan worden?
 • Aan welke dienstverlening hebben flexwerkers en zzp’ers behoefte en hoe kunnen wij als opdrachtgevers/werkgevers van de flexibele schil daarin voorzien?
  • Wat kunnen wij beter doen om te investeren in de skills van de kwetsbaren binnen deze schil?
 • Welke voorzieningen heeft de doelgroep nodig om te investeren in de ontwikkeling van zijn of haar vaardigheden?
 • In welke mate wil de doelgroep nadenken over ontwikkeling?
  • Welke omstandigheden en mindset heeft de doelgroep nodig om te investeren in de ontwikkeling van zijn of haar vaardigheden?
  • Hoe kan dit gecreëerd worden?

 

 

Op zoek naar…

 

De probleemeigenaar heeft al een redelijk beeld van partijen waarmee zij samen zouden willen werken. Maar, het staat consortia met een andere samenstelling vrij om ook te reageren! Het consortium dat de probleemeigenaar voor zich ziet bestaat uit partijen uit de volgende hoeken:

 1. Service designers die onderzoekend ontwerpen.
 2. Ontwerpers die een strategisch merk kunnen neerzetten waarmee er iets gecreëerd wordt dat waarde heeft en gezien wordt.
 3. Zelfstandig ondernemende creatieve makers die ondersteunen in het uitwerken van de creatieve ideeën.
Categorie
Wildcard