logo

Tijdlijn:

13 juni
Lancering van het programma IDOLS*
Lancering van de website www.projectidols.nl
Opening aanmeldformulieren voor probleemeigenaren, opdrachtnemersconsortia en coaches

 


 

1 augustus
Sluit aanmeldformulieren voor probleemeigenaren en coaches
Selectie van nieuw ingediende vraagstukken van probleemeigenaren, die dan online worden gezet
Probleemeigenaren met vraagstukken die voldoen aan de criteria, kiezen coaches uit aan de hand van de lijst van geïnteresseerde coaches, met behulp van de ranking.

 


 

15 augustus
Sluiting aanmelding opdrachtnemersconsortia
Probleemeigenaren krijgen inzage in voorstellen opdrachtnemersconsortia, om een consortium te kiezen waar zij daadwerkelijk mee aan de slag willen

 


 

13 september
Eerste "Coach the Coaches" training in samenwerking met Nyenrode Business University. Tevens de locatie van deze eerste van in tptaal twee bijeenkomsten.

 


 

2 september
Formele start projecten

 


 

Najaar 2019
Eerste tussentijdse bijeenkomst deelnemende partijen

 


 

Voorjaar 2020
Tweede tussentijdse bijeenkomst deelnemende partijen

 


 

Juni 2020
Eindpresentatie IDOLS*

 


 

Het proces wordt overzien door:
Jann de Waal (Boegbeeld topsector Creatieve Industrie),
Titia Haaxma (Cultuur+Ondernemen) en
Jan Brands (Cultuurconnectie).

IDOLS* behoudt zich het recht voor om, indien nodig, criteria en processtappen aan te passen.

IDOLS* | Langer Thuis, toekomstbestendig leven en de rol van mantelzorg
15582
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-15582,ajax_updown,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Langer Thuis, toekomstbestendig leven en de rol van mantelzorg

Stakeholders

MantelzorgNL, Gemeente Delft, Gemeente Rotterdam, Fundis en Onderlinge ‘s Gravenhage

 

Vraagstuk

De samenleving vergrijst. We staan voor een uitdaging waar we als maatschappij nooit eerder voor hebben gestaan. Nog nooit hadden we zoveel ouderen. Hoe leven we straks samen in de maatschappij van de toekomst?

 

Het beleid van de overheid, dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis moeten blijven wonen, vraagt dat we méér voor onszelf en voor elkaar zorgen. Deze uitdaging is eigenlijk van iedereen. Toch schuiven we het gesprek over later vaak vooruit en overkomt mantelzorg ons. Dat gesprek over later komt wel een keer met kerst, of als het regent. Maar eigenlijk komt het er nooit van.

 

Hoe kunnen we het aangaan van het gesprek over later ‘gewoon’ maken? Hoe kunnen we (toekomstige) ouderen en (toekomstige) mantelzorgers het beste helpen om zich goed voor te bereiden op de toekomst? En hoe helpen we hen om hiernaar te handelen?

 

Achtergrond

 

Vergrijzing

Nog nooit hadden we zoveel oude mensen, en het worden er nóg meer. Waren er in 2012 nog 2,7 miljoen 65-plussers; in 2041 zullen dat er 4,7 miljoen zijn. Tot in 2060 blijft het aantal daar schommelen. Met de toename van het aantal ouderen, stijgt de zorgvraag, terwijl in verhouding de potentiële beroepsbevolking kleiner wordt en het aantal mantelzorgers afneemt. Hiermee neemt de zogenaamde ‘grijze druk’ toe.

 

De cijfers op een rij. Rond 2025 is de beroepsbevolking nog maar 60 procent van de totale bevolking. In 2012 waren er nog 4 potentieel werkenden op elke oudere; in 2040 is dit afgenomen naar 2 potentieel werkenden voor iedere 65-plusser. Nu zijn er voor iedere 85-plusser in theorie 13 mantelzorgers beschikbaar; in 2040 zullen dit er nog maar 5 zijn. Van de mensen die nu nog niet zorgen, heeft 70 procent geen tijd of ondervindt zelf problemen met de gezondheid. (SCP, 2018).

 

Participatiesamenleving

De Rijksoverheid wil ouderen helpen in hun vertrouwde omgeving zelfstandig oud te worden, met een goede kwaliteit van leven. Dit beleid, om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, vraagt om (1) betere zorg en ondersteuning thuis, (2) meer geschikte woningen voor ouderen, en (3) betere hulp aan mantelzorgers. Echter, het bieden van een passend aanbod vanuit gemeenten en zorgorganisaties is niet toereikend. Een participatiesamenleving vraagt namelijk gewoonweg meer van ouderen én hun mantelzorgers. Hoe kunnen en willen wij als maatschappij leven met onze ouderen? Mantelzorg gaat een steeds groter beslag leggen op ons allemaal. Dit probleem is van iedereen. We moeten hier als maatschappij een (nieuwe) weg in vinden.

 

De focus: toekomstbestendig wonen
In dit project richten we ons op de mensen om wie het gaat: (toekomstige) ouderen en (toekomstige) mantelzorgers. We zien een enorme kans voor deze groep om hun toekomstige zelfredzaamheid zelf vorm te geven. Hoe ziet hun ideale maatschappij eruit? Wat betekent dit voor wonen, de wijk, het netwerk, zorg én mantelzorg? Hoe zien woon-zorgconcepten van de toekomst eruit? Wat kunnen gemeenten en zorgorganisaties hierin voor toekomstige ouderen en mantelzorgers betekenen? Wat is de rol van corporaties en projectontwikkelaars? We willen manieren verkennen hoe we ouderen en mantelzorgers regie kunnen bieden in de toekomst die hen nog te wachten staat. Bewustwording van de uitdaging rondom mantelzorg is hierin essentieel. Want alleen als je bewust bent van de noodzaak, zul je de eerste stappen kunnen nemen naar een gewenste toekomst.

 

De opdracht
Hoe kunnen we tools aanbieden om (toekomstige) ouderen en (toekomstige) mantelzorgers (1) bewust te maken over een toekomst met mantelzorg, (2) vroegtijdig in gesprek gaan over toekomstige woon- en zorgwensen en (3) zich concreet – samen met ons – op de toekomst voor te laten bereiden.

 

In dit project willen we ontdekken hoe we (toekomstige) ouderen en (toekomstige) mantelzorgers kunnen aanzetten tot concrete acties om zich op hun toekomst voor te bereiden.

 

Om hier antwoord op te kunnen geven, voorzien wij de volgende vragen:

  • Hoe kunnen wij als probleemeigenaren gezamenlijk inspelen op het toekomstige tekort in de zorg door dalend aantal mantelzorgers en krimpende beroepsbevolking? Hoe kunnen we onze ondersteuning in de toekomst inrichten om goed voor onze ouderen te zorgen?
  • Hoe zorgen we ervoor dat er geen zware druk op mantelzorgers en onderlinge relaties ontstaan?
  • Hoe doorbreken we de taboe van mantelzorgers met betrekking tot het inzetten van hulp om overbelasting te voorkomen?
  • Hoe zorgen we voor ouderen zonder netwerk van toekomstige mantelzorgers? Hoe bereiden deze ouderen zich voor?
  • Wat zijn drijfveren en drempels van ouderen en mantelzorgers om tijdig toekomstbestendige maatregelen te nemen?
  • Hoe bereik je als gemeente 75-plussers en hun kinderen (50-plussers)?
  • Hoe zorg je voor bewustwording en gesprekken over later tussen cliënten, gemeenten en welzijnsorganisaties?

 

Belangrijk bij deze opdracht:

 

We streven als consortium van probleemeigenaren naar een vruchtbare samenwerking tussen onszelf, maar ook het consortium vanuit de creatieve industrie. We willen verschillende perspectieven en ingangen rondom mantelzorg samenbrengen en het vraagstuk holistisch benaderen.

 

Anders werken is spannend. Want durven we als overheden en zorginstellingen ons echt kwetsbaar op te stellen en aan te geven dat we het oprecht samen willen doen? Kunnen we toegeven dat we ook niet alle antwoorden hebben en dat we bewoners nodig hebben? En wat zijn gevolgen van zo’n samenwerking voor enerzijds de systeemwereld van de overheid en anderzijds de leefwereld van ouderen en mantelzorgers?

 

Hoe kunnen we opgedane kennis en ervaringen met de creatieve industrie in dit project delen met partijen die nu niet direct bij ons vraagstuk betrokken zijn?

 

De gemeente Rotterdam heeft onderzoek gedaan naar de (toekomstige) behoeften rondom ‘Langer Thuis’ (Muzus, 2017). De inzichten (een zestal behoeftenprofielen, een klantreis met sleutelmomenten zijn te vinden op deze website: (https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/langer-thuis-professional/).

 

In het tweejarig onderzoeksprogramma ‘MyFutures’ met o.a. de TU Delft en de Design Academy Eindhoven, ontwikkelde Muzus het familiegesprek. Een praatpakket om met je familie te praten over later. Dit pakket is verspreid door MantelzorgNL en 15.000 keer aangevraagd in 5 maanden.

 

In mei 2019 lanceerde MantelzorgNL met Muzus een andere praatposter: ‘Nu en straks, wandel er eens over’. Deze is sindsdien bijna 10.000 keer verspreid.

 

Op zoek naar…

 

De probleemeigenaar heeft al een redelijk beeld van partijen waarmee zij samen zouden willen werken. Maar, het staat consortia met een andere samenstelling vrij om ook te reageren! Het consortium dat de probleemeigenaar voor zich ziet bestaat uit partijen uit de volgende hoeken:

 

– Social designers voor behoeftenonderzoek, conceptontwikkeling, en interventies met de doelgroep
– Culturele instellingen en organisaties voor bewustwording in de maatschappij. Denk aan omroepen, cabaret, toneel, straattheater, film, fotografie, muziek.
– Communicatiebureaus voor media campagnes en bewustwording
– Programmeurs om digitale tools te ontwikkelen voor bewustwording en actie
– Architecten, stedenbouwkundigen voor verbinding naar wonen-wijk.

Categorie
Gezondheid & Zorg