Ook Kilometervreters is tot een einde gekomen, voor nu!

Na een verkenning is er binnen het consortium voor gekozen om met één keten aan de slag de gaan: de aardappel. Met stakeholders en experts zijn er vervolgens kansen benoemd en in cocreatie ideeën ontwikkeld. Dit heeft geleid tot twee foodconcepten die geprototyped werden (look, feel, taste) die in april en mei 2020 met eindklanten getest zouden worden. Daarnaast is er de campagnepagina https://piepr.org ontwikkeld, en is door het consortium meer consumentenonderzoek verricht.

Bekijk hier de eindpresentatie van Piepr