Klik op ESC om te sluiten.

Project IDOLS: * Increasing Demand by Offering LearningS.

Resilience with Changemakers Rotterdam

‘Resilience’ eenvoudig vertalen als veerkracht is misschien iets te simpel. Het staat ook voor weerbaarheid en toekomstgerichtheid: zowel individueel als gemeenschappelijk. En in een wijk met veel sociale problematieken is ‘resilience’ ook vooral het zelf èn met elkaar kunnen herstellen en weer vooruit durven kijken.

Iedereen doet mee!

Sociale Participatie is van grote invloed op kwaliteit van bestaan – dat geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Vaak blijven zij echter achter, als het om inclusie gaat. Deze projectgroep komt uit Twente, en zowel de coach als twee van de drie opdrachtnemers zijn cultureel.

De Gezonde Tiener in 2033

Om jongeren rond de Osdorperban perspectief te bieden op een gezonde toekomst, maken we met jongeren van 12 – 18 jaar een ‘studio’, als een ontwikkelplatform en creatieve werkplaats. We geven er met hen vorm aan wat nodig is om hun generatie én die van de toekomst te laten opgroeien met een gezonde leefstijl. We gaan van start met de ontwerpvragen: Hoe kunnen deze jongeren, die veelal opgroeien in armoede, met diverse culturele achtergronden en verlokkingen tot (voor hun) sociaal wenselijk gedrag, een nieuwe route kiezen? En hoe ziet deze er dan uit?

No Minor Thing

Seksuele uitbuiting van minderjarigen is een schrijnend probleem in Nederland. Het komt erg veel voor, maar blijft in het algemeen onder de radar en buiten het zicht van iedereen.
Om, naast al het goede werk dat hier door collega’s en anderen betrokkenen reeds op verricht wordt, een nieuw perspectief aan te boren, is het Openbaar Ministerie in 2018 een samenwerking aangegaan met What Design Can Do. Hier kwamen ontwerpen uit. Om deze ontwerpen te versterken en het grotere vraagstuk aan te vliegen, is IDOLS* ideaal.