Kennisland hanteerde in dit project, als grootste opdrachtnemer, een ontwerpende onderzoeksmethode: de double diamond. Een gestructureerd en creatief proces dat bestaat uit vier fasen waarin steeds wordt gedivergeerd en geconvergeerd.

Het scenario dat uiteindelijk geschetst wordt in het verslag, heeft als werktitel: “COMMON AFFAIRS – Room for Experimentation” (CARE). CARE is een tussenruimte waarin mensen uit de creatieve sector, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid samen gaan werken aan creatieve en vernieuwende initiatieven en oplossingsrichtingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Het onderzoek toont aan dat veel partijen de noodzaak zien en meerwaarde voelen van een domein- en sectoroverstijgend lerend netwerk dat met duurzame financiële middelen en een creatieve en vernieuwende aanpak gaat werken aan oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken.

Meer weten? Je kunt hier de publicatie_van OMspaces_en Kennisland lezen.