logo

Tijdlijn:

13 juni
Lancering van het programma IDOLS*
Lancering van de website www.projectidols.nl
Opening aanmeldformulieren voor probleemeigenaren, opdrachtnemersconsortia en coaches

 


 

1 augustus
Sluit aanmeldformulieren voor probleemeigenaren en coaches
Selectie van nieuw ingediende vraagstukken van probleemeigenaren, die dan online worden gezet
Probleemeigenaren met vraagstukken die voldoen aan de criteria, kiezen coaches uit aan de hand van de lijst van geïnteresseerde coaches, met behulp van de ranking.

 


 

15 augustus
Sluiting aanmelding opdrachtnemersconsortia
Probleemeigenaren krijgen inzage in voorstellen opdrachtnemersconsortia, om een consortium te kiezen waar zij daadwerkelijk mee aan de slag willen

 


 

13 september
Eerste "Coach the Coaches" training in samenwerking met Nyenrode Business University. Tevens de locatie van deze eerste van in tptaal twee bijeenkomsten.

 


 

2 september
Formele start projecten

 


 

Najaar 2019
Eerste tussentijdse bijeenkomst deelnemende partijen

 


 

Voorjaar 2020
Tweede tussentijdse bijeenkomst deelnemende partijen

 


 

Juni 2020
Eindpresentatie IDOLS*

 


 

Het proces wordt overzien door:
Jann de Waal (Boegbeeld topsector Creatieve Industrie),
Titia Haaxma (Cultuur+Ondernemen) en
Jan Brands (Cultuurconnectie).

IDOLS* behoudt zich het recht voor om, indien nodig, criteria en processtappen aan te passen.

IDOLS* | Nieuws
15396
blog,ajax_updown,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Nieuws

Als een vraagstuk gekoppeld wordt aan een consortium van opdrachtnemers en er een coach is voor de probleemeigenaren, is het tijd voor de volgende stap: er moet een projectvoorstel komen. Een IDOLS*-projectvoorstel bevat in ieder geval de volgende elementen: Een uitgebreide probleemstelling, en het vertrekpunt; Een...

Natuurlijk is het spannend voor partijen om mee te doen aan een programma als IDOLS*. Niet alle vraagstukken die binnenkomen, worden immers projecten. Om de kansen te vergroten en te verduidelijken hoe de procedure in elkaar zit, hieronder een korte uitleg. 1. Probleemeigenaren dienen tot 1...

Nu IDOLS* echt is gelanceerd en de eerste aanmeldingen een feit zijn, zijn er ook een aantal kleine zaken aan het licht gekomen. Een daarvan is dat er tijdens CHARGE goed is genetwerkt, maar dat het onderling contact zoeken en houden daarna is afgenomen. Tegelijkertijd...

Op 13 juni lanceert de Federatie Creatieve Industrie, tijdens CHARGE 2019 in Utrecht, het programma IDOLS*. IDOLS* is bedoeld om de markt voor de creatieve en culturele sector te vergroten, en stimuleert en professionaliseert opdrachtgeverschap rond grote maatschappelijke uitdagingen. Creatieve en culturele professionals, coaches en...