Vraagstuk
Schulden liggen aan de basis van veel sociale en gezondheidsproblematiek bij mensen. Langdurige schulden kunnen zelfs een vermindering van het IQ met 13 punten veroorzaken en daarmee dus het probleemoplossend vermogen van mensen.

Uit gesprekken met jongeren is gebleken hoe makkelijk het voor hen is om in een korte tijd een relatief grote schuld op te bouwen. Jeugdhulporganisaties, zoals Enver, hebben veel jongeren in begeleiding die na hun 18e in korte tijd problematische schulden opbouwen. Financiële problemen ontstaan met name door houding en financiële vaardigheden. Als jongeren 18 worden krijgen ze plotseling veel financiële vrijheid: Er komt meer inkomen binnen, maar hier horen ook meer financiële lasten bij. Dat allemaal op een moment dat jongeren hun financiële vaardigheden nog niet hebben ontwikkeld. Jongeren zijn vaker impulsief en verleidings- en statusgevoelig, waarbij de invloed van reclame en het willen meedoen aan trends een grote rol spelen.

Door financiële onwetendheid, korte termijn in plaats van lange termijn denken, geen behoefte hebben om vooruit te plannen of te sparen en een gebrekkig financieel beheer, lopen jongeren een grote kans op financiële problemen. Hulp bij deze problemen, zoals een traject bij de kredietbank of Enver, is echter pas mogelijk op het moment dat een schuld “hoog genoeg” is. Tot die tijd loopt de hoogte van een schuld snel op door boetes en extra kosten die opgelegd mogen worden, raken jongeren door een relatief kleine betaalachterstand steeds verder in de shit en komen uiteindelijk in een slepend incassotraject terecht, dat hun ontwikkeling en gezondheid in de weg staat.

Met de huidige COVID-19-maatregelen raken jongeren ook nog hun (bij)baan vaker kwijt.  Lees daarover bijvoorbeeld hier, op NOS.


Probleemeigenaar
Albeda College
Stichting Enver

Opdrachtnemers
Afdeling Buitengewone Zaken
Jatoch
Vers Beton
Garage2020