Project IDOLS* is dan al even geleden, de effecten van onder andere de kenmerkende ‘IDOLS*-aanpak’ zijn nog steeds aanwezig, en meetbaar! TU Delft voerde een nieuw onderzoek uit, aanvullend op het onderzoek wat tijdens het einde en direct na de afloop van IDOLS* plaatsvondt.

Het rapport wat hier te lezen is, beschrijft de (in)directe effecten en neveneffecten (ook wel spillovers genoemd) van het IDOLS*-programma op de lange termijn. De onderzoekers hebben in lijn met de doelstellingen van het programma gekeken naar zowel de impact van de gegenereerde innovatie, als het effect op het vergroten van de arbeidsmarkt en het verdienvermogen van de culturele en creatieve sector.

Enkele conclusies

  • IDOLS* heeft een aantal nieuwe samenwerkingen en netwerken tot stand gebracht, die nog steeds actief of zelfs versterkt zijn;
  • Enkele samenwerkingsverbanden zijn als consortium nog steeds bezig met de ontwikkeling, opschaling en/of inbedding van de resultaten van hún IDOLS*-project;
  • Bij andere consortia zijn er nieuwe ontwikkelingen in gang gezet, op basis van de leerervaring;
  • Er vloeit nog steeds nieuw opdrachtgeverschap uit IDOLS* voor;
  • IDOLS* heeft tot reputatie-effecten voor de sector en deelnemende partijen geleid, doordat onder andere de waarde van een creatieve aanpak in complexe, maatschappelijke vraagstukken gedemonstreerd kon worden.

Meer de diepte in? Je leest de hele onderzoeksrapportage hier.