Klik op ESC om te sluiten.

Missiethema: Landbouw, Water & Voedsel

Nederland is een van de toonaangevende landen op het terrein van landbouw, water en voedsel, waterveiligheid en de maritieme sector. Maar hoe mooi onze resultaten ook zijn, er komen grote uitdagingen op ons af.

Vergaande urbanisatie leidt ertoe dat de druk op natuurlijke hulpbronnen zoals water, steeds meer toeneemt. Tegelijkertijd weet een groeiend deel van de bevolking niet meer hoe voedsel geproduceerd wordt en neemt de waardering voor voedsel af. De huidige consumptiegewoonten veroorzaken bovendien gezondheidsproblemen zoals overgewicht en vormen daarmee een belangrijke oorzaak van ziekten als hart- en vaatziekten of diabetes. Ook liggen er opgaven voor de landbouw om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en kringlopen beter te sluiten, en liggen er forse uitdagingen voor het klimaatbestendig inrichten van Nederland om de gevolgen van de zeespiegelstijging en extreem weer op te kunnen vangen.

Kilometervreters

De Amsterdamse appel eindigt te ver van de boom. Letterlijk, want door eis en prijs, reist hij van A via C naar B. Hoe komt dat? Weten we niet meer wat we wanneer we waar moeten eten? Is het misschien overvloed aan aanbod of gebrek aan kennis? En is dat nog terug te draaien? Of ligt er een kans waar iedereen in de keten van profiteert, omdat zo’n inzicht tot meer efficiëntie én smaak kan leiden?