Vraagstuk
De wereld kan niet zonder biodiversiteit. Alles in de natuur hangt met elkaar samen en de balans is van levensbelang voor het voortbestaan ervan. Het zorgt bijvoorbeeld voor de productie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten (waaronder landbouwgewassen), waterzuivering en het beheersen van plagen.

Voor de mens betekent biodiversiteit voedsel, bouwmateriaal, brandstof (hout) en grondstoffen voor kleding (zoals katoen) en medicijnen. Best veel dus. En naast deze functies heeft de aanwezigheid van natuur om mensen heen een heilzame werking. Het ontspant, vermindert chronische ziektes, voorkomt obesitas bij kinderen etcetera. De voordelen zijn teveel om op te noemen.

Toch staan ons landschap en de biodiversiteit onder druk door het groeiend aantal inwoners, economische ontwikkeling, bodemdaling en klimaatverandering. Er is behoefte aan meer ruimte voor woningen en bedrijvigheid. We zoeken daarbij naar een gezonde leefomgeving, waarbij economische dynamiek en ecologische groei in balans zijn.

Om de aarde leefbaar te houden en de klimaatverandering een halt toe te roepen, zijn er drastische systemische veranderingen nodig voor de manier waarop we als individuen en als samenleving omgaan met de aarde en de grondstoffen die zij levert.

Biodiversiteit is een graad van verscheidenheid aan levensvormen binnen een gegeven ecosysteem of de gehele aarde. Biodiversiteit gaat over het leven en is dus essentieel voor onze toekomst als mens. Alles in de natuur hangt met elkaar samen en balans is van levensbelang voor het voortbestaan ervan. De biodiversiteit is een indicator voor de gezondheid van een ecosysteem en de gehele aarde. Klimaatverandering veroorzaakt een veranderende leefomgeving voor alle soorten levensvormen (plant, dier en mens) en heeft impact op hun samenhang.

Bouwen aan biodiversiteit is een complex vraagstuk. Het projectteam wil een systemische bijdrage leveren aan grote, mondiale vraagstukken rondom klimaat, leefomgeving, voedselvoorziening, grondstoffen, water en welzijn. Met passie voor de natuur gaan we samen inspirerende impact maken.


Probleemeigenaar
Volker Wessels
Naturalis
Provincie Zuid-Holland

Opdrachtnemers
Fronteer
Openers
Art Partner