Vraagstuk
Ons eten kost onze planeet energie. Altijd. Want alles wat wij in ons mond stoppen heeft ergens wortel geschoten en is met behulp van water, zon en grond tot wasdom gekomen. Daarna komt het direct of -via een dier- indirect op ons bord. Aan dat natuurlijke systeem is weinig te veranderen en dat hoeft ook niet. Echter, de weg van grond tot mond is lang en kost vaak veel meer dan de groei zelf. Kortom, de keten kost meer dan het eten. Dat besef daalt gestaag neer, maar oplossingen of gedragsveranderingen blijven achter. Hoog tijd om zo’n concrete keten door te lichten en hapklaar te verkorten. Zodat men ziet dat het kán middels juiste data, slimme logistiek en vooral… creativiteit!

Achtergrond
Nederland is klein maar verbouwt enorm veel. Daarnaast of misschien wel daarom beschikken ‘we’ over een centrale locatie, efficiënte infrastructuur en de beste landbouwuniversiteit ter wereld. Oh ja, ‘ons’ Schiphol is een van de grootste luchthavens van Europa. Als er dus ergens een foodhub te bedenken is waar we een voedselketen kunnen doorlichten én verkorten, is het in ons groene kikkerland. En wanneer we met een succesvol voorbeeld laten zien hoe we lokaal geteeld eten sneller/verser/duurzamer bij de gebruiker en bewoner van de metropool Schiphol-Amsterdam krijgen, tonen we niet alleen alle schakels dat het beter kán, maar verleiden we tegelijk de consument dat het beter moet.

De wereldwijde voedselindustrie is verantwoordelijk voor 20 – 35 procent van de broeikasgassen die door mensen worden veroorzaakt. Wereldwijd groeit het besef dat dit omlaag moet. Tegelijkertijd groeit de wereldbevolking in 2050 naar ruim 10 miljard mensen, die allemaal zullen moeten eten. Onze huidige ‘efficiënte’ systemen zijn op de lange termijn onhoudbaar.

2/3 van de producten die in Nederland geproduceerd worden, zijn bestemd voor de buitenlandse markt. Tegelijkertijd wordt merendeel van de groente en fruit die in Nederland geconsumeerd geïmporteerd. Transport van verse producten over lange afstanden kan de impact vervijfvoudigen. Is dit wel nodig? Wat als we de consument in de stad meer in aanraking kunnen brengen met producten uit het ommeland en eten volgens de seizoenen heel gewoon wordt?

Boer zoekt jou
We kennen allemaal de riedel dat ‘boeren onder prijsdruk staan’ en die klopt ook vaak. Maar onze agrarische sector staat te springen om (haalbare) innovaties en kansen voor zijn mooie producten. Maar dan moet er wel iemand met een creatief plan aankloppen dat pasklaar en uitvoerbaar is. Dus laat de creatieve sector zaaien, wat de boer oogsten kan. Als bijvoorbeeld een Noord-Hollandse glastuinbouwer met een structureel overschot aan te rijpe tomaten zit, moeten wij een Amsterdamse ketchupmaker vinden die vluchten van Schiphol voorziet van Dutch Ketchup. Of breng de boer on board met geurende oatmeal cookies van zijn haver uit de Polder(baan). Pas als de consument boer, oogst en seizoen hapt en snapt, realiseert die zich pas wat er écht voorhanden is. En dat daarvan nog meer van te genieten valt.


Probleemeigenaar
Rabobank Amsterdam
LTO
Amped
Schiphol

Opdrachtnemers
Fronteer
Giantleaps
Mister Kitchen