It’s a wrap! De uitzendingen zijn inmiddels voorbij. Binnenkort terug te kijken op de website van IDOLS*!

Na ruim een jaar looptijd is het tijd om IDOLS* af te ronden! En dat doen we op 10 en 11 november, met een drietal hybride sessies. Zo kun jij vanuit je eigen huis- of werkkamer aanhaken, via zoom!

Over de drie sessies verspreid laten we alle 10 de projecten aan het woord, over dezelfde onderwerpen. Zo hebben we genoeg ruimte om alles te bespreken: van het probleem dat wordt aangepakt tot de leerervaringen van het projectteam en de resultaten. Want hoewel de projecten elk een heel eigen onderwerp hadden, zaten ze allemaal in hetzelfde IDOLS*-schuitje van consortia en coaches. Of het nu om een project over gezonde tieners gaat, om een project over inclusiviteit of over een project dat werkt aan een duurzame wijk.

10 november 9.30 – 11.30 uur | Duurzaamheid in bouw en landbouw, en schulden onder jongeren.
[Ga hier naar zoom!]
Kruisbestuivers
Kilometervreters
MONNIE

10 november 13.00 – 15.00 uur | Duurzaamheid in de wijk en groei en ontwikkeling van kwetsbare flexwerkers en zzp’ers
[Ga hier naar zoom!]
StraatNL
Resilience with Changemakers Rotterdam
Groei en ontwikkeling van kwetsbare flexwerkers en zzp’ers

11 november 9.30 – 11.30 uur | Gezondheid en veiligheid
[Ga hier naar zoom!]
Iedereen doet mee!
De Gezonde Tiener in 2033
Nederland voorbereiden op Mantelzorg
No Minor Thing

Programma
De deelnemende projecten geven elk een presentatie, met daarin onder andere waaraan ze werkten, maar ook wat er uit is gekomen. Daarnaast vinden er per uitzending een drietal tafelgesprekken plaats; over samenwerking binnen een groot consortium, over de mogelijk rol van coaching en over resultaat en verwachtingen. Elk gesprek vindt elke dag plaats, maar met andere partijen aan tafel. En last but never least: de onderzoekers geven een update over de impact van IDOLS*! Hoe draagt de IDOLS*-aanpak bij aan de doelstellingen die we aan het begin van het traject formuleerden?

Meekijken?
Deze sessies vallen onder de verantwoordelijkheid van CLICKNL. Als je meekijkt via zoom ga je automatisch akkoord met dat je in een sessie zit die wordt opgenomen en later terug te kijken zal zijn.