Klik op ESC om te sluiten.

Missiethema: Gezondheid & Zorg

Nederland gezond en wel. Dat is geen vanzelfsprekendheid. De groei van het aantal patiënten met chronische aandoeningen, een toename van de gezondheidsverschillen tussen groepen in de samenleving, de vergrijzing van de bevolking, de krapte op de arbeidsmarkt en de stijgende zorgkosten zijn belangrijke pijnpunten voor de zorg.

Dit missiethema richt zich op het bevorderen van de gezondheid van iedereen. Daarvoor is het vergroten van de kwaliteit van leven van mensen met een chronische ziekte of levenslange beperking en het verbeteren van de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg, van levensbelang.

Krasjes zichtbaar maken

Sandra Boer is Coach bij IDOLS*. “Voor mij is het heel leerzaam om alles van afstand te bekijken. Naar het grote geheel te kijken. Lastig hoor. Ik sta af en toe te popelen om in te grijpen. Dan denk ik: ‘ik zou het anders doen’. Maar dat is mijn onrust, en niet die van de opdrachtgevers. Die rol van coach vergt dan ook van mij iets dat ik normaal van opdrachtgevers vraag: geef ons de ruimte, heb vertrouwen.”

Iedereen doet mee!

Sociale Participatie is van grote invloed op kwaliteit van bestaan – dat geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Vaak blijven zij echter achter, als het om inclusie gaat. Deze projectgroep komt uit Twente, en zowel de coach als twee van de drie opdrachtnemers zijn cultureel.

De Gezonde Tiener in 2033

Om jongeren rond de Osdorperban perspectief te bieden op een gezonde toekomst, maken we met jongeren van 12 – 18 jaar een ‘studio’, als een ontwikkelplatform en creatieve werkplaats. We geven er met hen vorm aan wat nodig is om hun generatie én die van de toekomst te laten opgroeien met een gezonde leefstijl. We gaan van start met de ontwerpvragen: Hoe kunnen deze jongeren, die veelal opgroeien in armoede, met diverse culturele achtergronden en verlokkingen tot (voor hun) sociaal wenselijk gedrag, een nieuwe route kiezen? En hoe ziet deze er dan uit?