Vraagstuk
Om jongeren rond de Osdorperban perspectief te bieden op een gezonde toekomst, maken we met jongeren van 12 – 18 jaar een ‘studio’, als een ontwikkelplatform en creatieve werkplaats. We geven er met hen vorm aan wat nodig is om hun generatie én die van de toekomst te laten opgroeien met een gezonde leefstijl. We gaan van start met de ontwerpvragen:

Hoe kunnen deze jongeren, die veelal opgroeien in armoede, met diverse culturele achtergronden en verlokkingen tot (voor hun) sociaal wenselijk gedrag, een nieuwe route kiezen? En hoe ziet deze er dan uit?

Achtergrond
Jongeren in wijken rond de Osdorperban (Amsterdam Nieuw-West) groeien op met ‘de ban’, een winkelstrip in het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) ontworpen als wijkvoorziening voor de dagelijkse boodschappen. De Osdorperban ligt midden in de woonbuurt als verbindende as tussen de omliggende wijken (Wildeman, Blomwijk, Borrendamme en Reimerswaal). De woonbuurt ligt ingeklemd tussen het winkelcentrum Osdorpplein (dat in hoog tempo wordt ontwikkeld als nieuw stadshart) en de polders van de Tuinen van West met een recreatiegebied, een hoogwaardig sportcomplex en innovatieve stadslandbouw.

De in de jaren ‘50-‘60 ontwikkelde wijken boden aan bewoners in de snel groeiende stad ‘licht, lucht en ruimte’, het stedenbouwkundig thema dat volop inzette op ‘gezond leven’. Door migratiestromen veranderde de buurt: armoede, laaggeletterdheid, werkloosheid en een sterke scheiding tussen groepen bewoners domineren tot op heden. De Osdorperban symboliseert het huidige tijdperk, met zijn overwegend fastfood aanbieders en lichte tot ernstige vormen van (drugs)criminaliteit die als een magneet werken op (veel) jongeren.

Toch doen zich veel mooie kansen voor jongeren voor. In de wijk is veel (groene) publieke ruimte, er zijn (kleinschalige) initiatieven op het gebied van sport en gezond eten (basisscholen in de wijk, Stadsboerderij Osdorp, Caland Lyceum, etc) en die kansen van jongeren willen vergroten (De Kandidatenmarkt, Weekend Academie, Studio West).

Probleemeigenaar
Gemeente Amsterdam
Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
Jongeren Informatie Punt (JIP) N-West

Opdrachtnemers
The Beach
Moving Arts Project
Shokkin’ Group Nederland