Klik op ESC om te sluiten.

Missiethema: Energietransitie & Duurzaamheid

Onze samenleving draait om wat de aarde en de economie ons te bieden hebben. Om de aarde leefbaar te houden en de klimaatverandering een halt toe te roepen, zijn er drastische systemische veranderingen nodig voor de manier waarop we als individuen en als samenleving omgaan met de aarde en de grondstoffen die zij levert.

We moeten inventiever omgaan met de grondstoffen die we hebben, en de transitie naar een circulaire economie toe maken. Tegelijkertijd moeten we de nationale broeikasgasuitstoot te verlagen, door bijvoorbeeld elektriciteitssysteem te verduurzamen, een gebouwde omgeving aardgasloos te maken, industrie en landbouw klimaatneutraal te maken, en mobiliteit emissieloos.

StraatNL: Jóuw straat ontwerp je samen met De Overheid

In 2021 treedt de omgevingswet in werking, waarin alle wetten voor de leefomgeving gebundelt worden. Daarnaast zijn er vier grote maatschappelijk opgaven die in de leefomgeving samenkomen. In de regio Zuid (Noord-Brabant en Limburg) wil de gemeente Tilburg samen met het Min BZK en de provincie NB werken aan de vraag ‘hoe werk je samen als één overheid en samen met bewoners aan deze opgaven?’ ALs beginpunt kiezen ze het tweede van de vier punten: klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving.