Het kon natuurlijk niet anders. We worden met IDOLS* in de gaten gehouden. In het buitenland, maar ook door onder meer GroenLinks. Bij die politieke partij overwegen ze de Muzus-aanpak van het IDOLS*-mantelzorg project in te zetten bij de vormgeving van hun partijprogramma, vertelde coach Sanne Kistemaker tijdens een bijeenkomst van de coaches begin maart.

Nu weten wij allang dat de creatieve sector beter dan wie ook in staat is grotere en complexe uitdagingen aan te pakken. Dat creatieven en kunstenaars meer kunnen dan een app, huisstijl of theatervoorstelling maken. Toch blijft dat beeld hardnekkig bij beleidsmakers bestaan.

Met IDOLS* kunnen wij die vooroordelen wegnemen. Kunnen wij de kracht en meerwaarde van de creatieve industrie eindelijk eens goed onder de aandacht brengen. Juist bij het aanpakken van onzekere maatschappelijke problemen. Niet alleen in de context van multistakeholder uitdagingen waar de gebruiker steeds centraal staat, maar ook omdat wij als creatieven als geen ander hebben geleerd goed te kunnen omgaan met onzekerheden.

Bij dat soort taaie multistakeholder projecten wordt de meerwaarde gewoonlijk uitgedrukt in geld. Maar die vraagstukken gaan niet alleen om wat er direct onderaan de streep uitgedrukt in euro’s overblijft. Je praat veel meer over maatschappelijk verdienvermogen. Dat reikt verder dan alleen geld, maar draait om impact op lange termijn gedrag.

Fijn dat ze ook bij een politieke partij die maatschappelijke meerwaarde en de IDOLS*-werkwijze onderschrijven.

Genoeg reden dus om met elkaar apetrots te zijn. Om gezamenlijk het IDOLS*-gevoel offline en online uit te dragen. Bescheidenheid kleeft aan onze sector, maar is te vaak misplaatst

Ik mis dat trotse gevoel dan ook een tikkie bij de opdrachtnemers. Bij de presentatie van de eerste ideeën zagen we allemaal logo’s van alle betrokken partijen. Dat van IDOLS* ontbrak. Terwijl we jullie allemaal als ambassadeur zo goed kunnen gebruiken.

Daarom.

Roffel op de trommel. Draag allemaal dat IDOLS*-gevoel uit. Inspireer en informeer. Verspreid en deel het woord. Waar en zoveel je kan. Dan is IDOLS echt een succes!

Gerbrand Bas
Federatie Creatieve Industrie