Klik op ESC om te sluiten.

IDOLS

Studio IDOLS*

It’s a wrap! De uitzendingen zijn inmiddels voorbij. Binnenkort terug te kijken op de website van IDOLS*!…

Project IDOLS*

IDOLS* brengt in 10 projecten probleemeigenaren, opdrachtnemers en coaches bij elkaar, om samen aan complexe, maatschappelijke vraagstukken te werken. We halen learnings op, professionaliseren opdrachtgeverschap en vergroten de taartpunt voor de creatieve en culturele sector.