Kwetsbaarheid in de flexibele schil
In 2030 heeft nog maar de helft van de werkenden in Nederland een vaste baan. Op dit moment zijn er al ruim 2 miljoen mensen die geen standaard werkgever-werknemer relatie hebben, maar flexibel werk in allerlei varianten (nul-urencontract, tijdelijk contract, of als zzp’er, dat zijn er ruim 1 miljoen).

Bij een steeds grotere groep kwetsbare flexwerkers en zzp’ers zien we echter het volgende gebeuren:

  • Hoog armoederisico: zij maken te weinig uren of hebben een te laag uurtarief om van rond te komen. Daardoor ontstaat vaker schuldenproblematiek en wordt door amper gespaard voor arbeidsongeschiktheid en de oude dag.
  • Weinig perspectief op groei of ontwikkeling: Deze groep investeert niet of weinig in hun vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling, waardoor hun positie op de arbeidsmarkt met de tijd eerder verslechtert dan verbetert.

De volgende obstakels spelen een rol in de loopbaan- en levensplanning binnen de flexibele schil:

  • Weinig feedback, weinig voorbeelden (van een baas of vaste collega’s),
  • Onzekere en onregelmatige inkomsten (wie gaat plannen voor volgend jaar, als deze maand de huur bij elkaar moet worden gesprokkeld),
  • Financiële stress (armoede maakt dom),
  • Gebrek aan faciliteiten (wie gaat die broodnodige opleiding voor je betalen, als je al weet dat die bestaat en kun je de uren wel missen).

Leven Lang Ontwikkelen
Een Leven Lang Ontwikkelen is een aanpak die mensen stimuleert de regie op eigen loopbaan en leven te houden, zodat men zich kan blijven ontwikkelen en eigen keuzes kan maken. Op dit moment is er geen concreet beeld bij organisaties wat een Leven Lang Ontwikkelen voor werkenden per klus veelal in de flexibele schil betekent en wie daarin een rol heeft. Het wisselt sterk per sector of opdrachtgever, hoe de voorzieningen voor een Leven Lang Ontwikkelen voor werkenden per klus is gewaarborgd. Er is een onoverzichtelijk woud aan regelingen veelal afhankelijk van de soort contractvorm.