logo

Tijdlijn:

13 juni
Lancering van het programma IDOLS*
Lancering van de website www.projectidols.nl
Opening aanmeldformulieren voor probleemeigenaren, opdrachtnemersconsortia en coaches

 


 

1 augustus
Sluit aanmeldformulieren voor probleemeigenaren en coaches
Selectie van nieuw ingediende vraagstukken van probleemeigenaren, die dan online worden gezet
Probleemeigenaren met vraagstukken die voldoen aan de criteria, kiezen coaches uit aan de hand van de lijst van geïnteresseerde coaches, met behulp van de ranking.

 


 

15 augustus
Sluiting aanmelding opdrachtnemersconsortia
Probleemeigenaren krijgen inzage in voorstellen opdrachtnemersconsortia, om een consortium te kiezen waar zij daadwerkelijk mee aan de slag willen

 


 

13 september
Eerste "Coach the Coaches" training in samenwerking met Nyenrode Business University. Tevens de locatie van deze eerste van in tptaal twee bijeenkomsten.

 


 

2 september
Formele start projecten

 


 

Najaar 2019
Eerste tussentijdse bijeenkomst deelnemende partijen

 


 

Voorjaar 2020
Tweede tussentijdse bijeenkomst deelnemende partijen

 


 

Juni 2020
Eindpresentatie IDOLS*

 


 

Het proces wordt overzien door:
Jann de Waal (Boegbeeld topsector Creatieve Industrie),
Titia Haaxma (Cultuur+Ondernemen) en
Jan Brands (Cultuurconnectie).

IDOLS* behoudt zich het recht voor om, indien nodig, criteria en processtappen aan te passen.

IDOLS* | Aanmelden
15660
page-template-default,page,page-id-15660,ajax_updown,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Aanmelden

Probleemeigenaar

Een project binnen IDOLS* behoort een multistakeholder vraagstuk van minimaal drie partijen te zijn.

 

Penvoerder

 • is een institutionele publieke partij of een private partij
 • heeft een multistakeholder maatschappelijk vraagstuk
 • wat binnen de missies van het Missiegedreven Innovatiebeleid past
 • is (samen met andere stakeholders) bereid tot een bijdrage van 20.000 excl btw
 • is ok met communicatie over dit project / de vraagstelling
 • is bereid gecoacht te worden in probleemeigenaarschap

 

Probleemeigenaar (stakeholder)

 • is stakeholder in het vraagstuk
 • is eventueel bereid geld hierop in te leggen (uit te zoeken per consortium)
 • is ok met communicatie over dit project / de vraagstelling
 • is bereid gecoacht te worden in probleemeigenaarschap

Coach

Coaches coachen de probleemeigenaren in hun opdrachtgeverschap.

 

 • strategische, tactische en praktische rol
 • onafhankelijke partij die niet gebaat is bij het resultaat voor de probleemeigenaren, maar de probleemeigenaren coacht in hun opdrachtgeverschap
 • de reikwijdte van de creatieve & culturele industrie kent vanuit eerdere ervaring
 • ervaring heeft als opdrachtgever en/of -nemer
 • verzamelt gedurende traject learnings aan de kant van de probleemeigenaren
 • heeft inhoudelijke rol tijdens tussentijdse sessies
 • schrijft mee aan rapportage
 • heeft een rol bij het delen van de verantwoordelijkheid in de alliantie van probleemeigenaren

Opdrachtnemer

Opdrachtnemers werken in een consortium van minimaal drie partijen, waarvan minimaal een uit de creatieve & een uit de culturele sector. Hoewel het mogelijk is om je als individuele partij in te schrijven, kan het handiger zijn om je alvast als consortium samen in te schrijven. Per consortium is er maar één inschrijving nodig wanneer hier de andere partijen duidelijk in vermeld staan. 

 

Hoofdopdrachtnemer

 • Is een partij uit de creatieve of culturele industrie
 • is ok met communicatie over dit project / de vraagstelling
 • is eerste aanspreekpunt van het consortium mbt de administratie en financiën.
 • werkt namens het consortium mee aan de communicatie en rapportage
 • heeft inhoudelijke rol tijdens tussentijds sessies

 

Opdrachtnemer

 • werk mee binnen consortium om  het vraagstuk van probleemeigenaar op te lossen
 • is ok met communicatie over dit project / de vraagstelling
 • is een partij uit de creatieve of culturele industrie, uit het kennisveld of anderszins.